Zelfportret met

Additional information

Medium: Analogue Collage
Title: Zelfportret met
Year: 2019
Size: 40 x 55 cm
Materials: photo, paper and glue

zelfportret met

English: Inspiration for this collage series are two paintings by the Dutch 16th century painter Rembrandt van Rijn: “Self-portrait in oriental dress with poodle” and “Man in armor”. I made a series of self-portraits by working with the analog photo collage technique. The collages mainly consist of rejected, self-printed photos from my own archive, supplemented with existing images.

About Self-portrait with Armor:
Wearing an armor means that, to some extent, you are protected from attack by the enemy. In my opinion, this also includes a certain facial expression: one of distance and reservation. At the same time, due to the material, shape and weight of the ‘garment’, the wearer is very inflexible and can hardly move in it. The armor therefore could also become a burden. The red cape represents strength and aggression, but the color red also appears by an injury, in the form of blood.

We don’t know exactly why Rembrandt painted many self-portraits, but for me making a self-portrait is an attempt to understand myself better. A way to place situations in which I am or have been better. In addition, depicting yourself in different clothes, a different time and context, is like looking at yourself in a different type of mirror.

Nederlands: Inspiratie voor deze collageserie zijn twee schilderijen van de Nederlandse 16e eeuwse schilder Rembrandt van Rijn: „Zelfportret in oriëntaalse kledij met poedel“ en „Man in wapenuitrusting“. Ik heb een reeks zelfportretten gemaakt en gewerkt met de analoge fotocollagetechniek. De collages bestaan voornamelijk uit afgekeurde, zelf afgedrukte foto’s uit mijn eigen archief, aangevuld met bestaande afbeeldingen.

Over Zelfportret met Wapenuitrusting:
Het aanhebben van een wapenuitrusting betekent dat je, tot op zekere hoogte, beschermd bent tegen aanvallen van de vijand. Ook hoort daar naar mijn idee een bepaalde gezichtsuitdrukking bij: eentje van afstand en gereserveerdheid. Tegelijkertijd ben je door het materiaal, de vorm en het gewicht van dit ‚kledingstuk’ erg inflexibel, je kunt je er nauwelijks in bewegen. Het kan ook een last worden. De rode cape staat voor kracht en agressie, maar de kleur rood verschijnt ook als je gewond bent, in de vorm van bloed.

Waarom Rembrandt veel zelfportretten schilderde weten we geloof ik niet precies, maar voor mij is het maken van een zelfportret een poging om mezelf beter begrijpen. Een manier om situaties waarin ik me bevind of heb bevonden, beter te kunnen plaatsen. Daarnaast is het afbeelden van jezelf in andere kleding, een andere tijd en context, als kijken naar jezelf in een ander soort spiegel.