Friendly Fire From False Friends

additional information

Medium: Digital Collage
Title: Friendly fire from false friends
Year: 2018
Size: 60 x 40 cm
Materials: this series has not been printed yet

 

friendly fite from false friends

English: This digital collage series consists of images of non-functioning, self-invented fantasy machines. The collages are composed of self-photographed cars and car parts, combustion engines, rocket engines and gas turbines. They are photographed partly floating for a white background and partly in simulated universe-like spaces where they seem to feel at home.

They can be considered as relics from a passed age. Examples of outdated techniques. Techniques that once helped the Western world and provided more prosperity in certain parts of the world during and after the second industrial revolution. Once they were useful, but started to work against us and appeared to be polluting and destroy our world. For the benefit of and thanks to the development of these techniques many people have had to suffer. Moreover, we now have polluted air, earth and water and a lot of sick people.

These fantasy machines have recognizable human features and seem to be our friends at first sight. This humanization can also be seen in the design of robots. The idea behind this could be that people in this way accept the new techniques faster and integrate into their daily lives because they radiate something recognizable and friendly. However, they are wolves in sheep’s clothing.

The third industrial revolution in the form of global digitization is now behind us and a follow-up is in the making. This involves the integration and linking of computers and devices with the internet and the implementation of artificial intelligence in our daily lives. At this moment the old-fashioned internal combustion engine is going to be thrown out and step by step being replaced by the cleaner electric engines. Besides that, we are are transferring our energy sources from fossil energy to wind and solar energy. This revolution takes place at the cost of many things. Progress? One polluting and destructive technique makes way for the other and we have reached the point that we can hardly do without.

The term ‘Friendly Fire’ in the title refers to accidentally made victims among own people during war. A ‘False Friend’ is the mixing up of words from different languages, that seem to have the same meaning if you translate them literally,  but mean something totally different. This creates confusion and miscommunication and in some cases casualties.

Nederlands: Deze digitale collageserie bestaat uit beelden van niet werkende, zelfbedachte fantasiemachines. De collages zijn samengesteld uit zelf gefotografeerde (onderdelen van) auto’s, verbrandingsmotoren, raketmotoren en gasturbines. Ze zijn deels zwevend voor een witte achtergrond geplaatst en deels in nagebootste heelal-achtige ruimtes waar ze zich thuis lijken te voelen.

Het zijn relikwieën uit een voorbije tijd. Voorbeelden van verouderde technieken. Technieken die ooit de westerse wereld vooruit hebben geholpen en in bepaalde werelddelen voor meer welstand hebben gezorgd tijdens en na de tweede industriële revolutie. Ze waren ooit van nut, maar werken tegen ons en blijken onze wereld te vervuilen en vernietigen. Ten behoeve van en dankzij de ontwikkeling van deze technieken hebben veel mensen moeten lijden. Bovendien zitten we nu met vervuilde lucht, aarde en water en een heleboel zieke mensen.

De fantasiemachines hebben menselijke, herkenbare trekken en lijken onze vrienden te zijn op het eerste gezicht. Deze ‚vermenselijking’ is ook te zien bij de vormgeving van robots. Het idee hierachter zou kunnen zijn dat mensen op deze manier de nieuwe technieken sneller accepteren en gaan integreren in hun dagelijks leven omdat ze iets herkenbaars en vriendelijks uitstralen. Het zijn echter wolven in schaapskleren.

De derde industriële revolutie is achter de rug in de vorm van de wereldwijde digitalisering en er wordt aangestuurd op een vervolg hierop. Hierbij gaat het om de integratie en koppeling van computers en apparaten met het internet en de implementatie van Artificiële Intelligentie in ons dagelijks leven. Op dit moment wordt de ouderwetse verbrandingsmotor afgedankt en geleidelijk vervangen door de ‚schonere’ elektromotor. Daarnaast stappen we over van fossiele energie naar wind- en zonne-energie. Ook deze omwenteling gaat ook weer ten koste van vele mensen. Vooruitgang? De ene vervuilende en vernietigende techniek maakt plaats voor de andere en we kunnen bijna niet meer zonder.

De term ‘Friendly Fire’ in de titel verwijst naar per ongeluk gemaakte slachtoffers onder eigen mensen in de oorlog. Een ‘False Friend’ (valse vriend) is een woord uit een andere taal, dat iets anders betekent dat je in eerste instantie denkt omdat het lijkt op een woord dat je kent uit je eigen taal. Hierdoor ontstaat verwarring en miscommunicatie.