Friendly Fire From False Friends

Friendly Fire from False Friends

Deze digitale collageserie bestaat uit beelden van niet werkende, zelfbedachte fantasiemachines. De collages zijn samengesteld uit zelf gefotografeerde (onderdelen van) auto’s, verbrandingsmotoren, raketmotoren en gasturbines. Ze zijn deels zwevend voor een witte achtergrond geplaatst en deels in nagebootste heelal-achtige ruimtes waar ze zich thuis lijken te voelen.

Het zijn relikwieën uit een voorbije tijd. Voorbeelden van verouderde technieken. Technieken die ooit de westerse wereld vooruit hebben geholpen en in bepaalde werelddelen voor meer welstand hebben gezorgd tijdens en na de tweede industriële revolutie. Ze waren ooit van nut, maar werken tegen ons en blijken onze wereld te vervuilen en vernietigen. Ten behoeve van en dankzij de ontwikkeling van deze technieken hebben veel mensen moeten lijden. Bovendien zitten we nu met vervuilde lucht, aarde en water en een heleboel zieke mensen.

De fantasiemachines hebben menselijke, herkenbare trekken en lijken onze vrienden te zijn op het eerste gezicht. Deze ‚vermenselijking’ is ook te zien bij de vormgeving van robots. Het idee hierachter zou kunnen zijn dat mensen op deze manier de nieuwe technieken sneller accepteren en gaan integreren in hun dagelijks leven omdat ze iets herkenbaars en vriendelijks uitstralen. Het zijn echter wolven in schaapskleren.

De derde industriële revolutie is achter de rug in de vorm van de wereldwijde digitalisering en er wordt aangestuurd op een vervolg hierop. Hierbij gaat het om de integratie en koppeling van computers en apparaten met het internet en de implementatie van Artificiële Intelligentie in ons dagelijks leven. Op dit moment wordt de ouderwetse verbrandingsmotor afgedankt en geleidelijk vervangen door de ‚schonere’ elektromotor. Daarnaast stappen we over van fossiele energie naar wind- en zonne-energie. Ook deze omwenteling gaat ook weer ten koste van vele mensen. Vooruitgang? De ene vervuilende en vernietigende techniek maakt plaats voor de andere en we kunnen bijna niet meer zonder.

De term ‘Friendly Fire’ in de titel verwijst naar per ongeluk gemaakte slachtoffers onder eigen mensen in de oorlog. Een ‘False Friend’ (valse vriend) is een woord uit een andere taal, dat iets anders betekent dat je in eerste instantie denkt omdat het lijkt op een woord dat je kent uit je eigen taal. Hierdoor ontstaat verwarring en miscommunicatie.